Styrelse

Eva Bonnevier, ordf  
0733-97 43 47

eva@bonnevier.biz

Camilla Holm
0708-24 94 11
camillaep11@gmail.com

Petra Larsson
0709-13 10 08

Förvaltare

Föreningens ekonomiska förvaltare är:
Riksbyggen
Hyllie Allé 33, 215 33 Malmö
0771-860 860
www.riksbyggen.se